Inschrijving

"Hoe kan ik mezelf inschrijven in het Instituut?"

Het inschrijvingsgeld voor dit jaar bedraagt € 400 (dit omvat het onderricht, alle cursussen en het examengeld). Men kan zich ook inschrijven voor een selectie van vakken, en zo een individueel studieprogramma opstellen, via het 'vrije student' principe: men betaalt dan € 50 per gekozen vak.

U kunt zich inschrijven om JAAR II of JAAR IV te volgen, door volgend formulier in te vullen vóór 16 september 2023: Inschrijving Cursus

De storting dient ook uitgevoerd te worden bij uw inschrijving. Voor een gespreide betaling gelieve met ons contact op te nemen.

   IBAN: BE19 7340 4375 7012
   BIC: KREDBEBB
   naam: VZW orthodox theologisch instituut Apostel Paulus
   mededeling: 2023-2024 & naam van de student(e)
   zetel: Charbolaan 71, B-1030 Brussel


"Hoe kan ik het Instituut ondersteunen?"

Wij hebben uw steun nodig indien u ons wil helpen om over theologisch goed gevormde mensen te beschikken; om hen de middelen te geven degelijk te kunnen studeren. Wij hebben uw steun nodig indien u de orthodoxie eert en wilt bijdragen tot haar deelname aan de oecumenische dialoog. Een bijkomende steun is, gezien de stijgende werkingskosten, steeds welkom. U kunt al uw giften storten op het rekeningnummer van de V.Z.W.

AAN ALLEN DIE ONS HELPEN, ONZE OPRECHTE DANK EN ERKENNING