Orthodox Onderwijs

ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT
HEILIGE APOSTEL PAULUS
Sophie Van Akenstraat 56 B - 9000 GENT
(Oud Elisabethbegijnhof)

Het voorbije academiejaar vierden wij ons 25-jarig bestaan. Inderdaad, de eerste lessen werden gegeven vanaf januari 1991. Wil hierbij een verslag vinden van deze viering.

25e verjaardag van het orthodox theologisch instituut H. Apostel Paulus

Op 25 mei 2016 werd in de kerk van de H. Apostel Andreas te Gent de 25e verjaardag gevierd van de stichting van het Orthodox Theologisch Instituut (OTI) Apostel Paulus. Die gebeurtenis was van groot belang voor de Orthodoxe Kerk in België en werd dan ook gevierd met een goddelijke liturgie, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en België, omringd door de priesters en diakens die betrokken zijn in het leven en de werking van het OTI.

Op het einde van de viering herinnerde Metropoliet Athenagoras aan de verschillende stappen van de erkenning en de ontwikkeling van de orthodoxie in België. Het orthodox godsdienstonderwijs werd eerst in het Vlaamse landsgedeelte in het officieel onderwijs ingevoerd (in 1989). De praktische noodzaak om over mensen te beschikken die dat vak kunnen onderwijzen, bracht Zijne Eminentie toenmalig Metropoliet Panteleimon ertoe om huidig Aartspriester Dominique Verbeke aan te sporen om een Orthodox Theologisch Vormingscentrum te stichten, dat uiteindelijk in januari 1991 het licht zag. Aanvankelijk was dat gewijd aan de Heilige Johannes de Theoloog, en later, toen het instituut definitief vorm kreeg, werd Paulus, Apostel der Volkeren, de beschermheilige. Op dit ogenblik is het instituut in Gent gevestigd, maar Metropoliet Athenagoras hoopt op termijn de twee afdelingen (Nederlandstalig en Franstalig) in één enkel gebouw te Brussel onder te brengen.

In zijn toespraak sprak Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de volgende woorden. “Jarenlang heeft Aartspriester Dominique Verbeke met zijn ploeg in alle stilte, en zonder het minste probleem, gewerkt voor het welzijn van onze Kerk, en daarbij vrijwillig, met veel toewijding en ijver, tientallen en tientallen mensen gevormd die in België en Nederland wonen. Deze viering is een perfecte gelegenheid om vader Dominique en de andere leerkrachten en administratieve krachten van het instituut te bedanken.”

Na een kop koffie en een voorstelling van het werk van het OTI door vader Dominique, bracht Prof. Dr. Chrístos Yannarás, jarenlange vriend van vader Dominique en de Parochie van de H. Apostel Andreas te Gent, de jubileumlezing met als onderwerp Wat is de bijdrage van de orthodoxe boodschap aan de westerse maatschappij? Alle oud-studenten en leerkrachten orthodox godsdienstonderwijs in het Vlaamse landsgedeelte waren daarbij aanwezig.

Op het einde van de lezing feliciteerde Aartspriester Dr. Konstantínos Kenanídis, directeur van de Franstalige afdeling van het Apostel Paulusinstituut vader Dominique en de leden van de docentengroep van het OTI te Gent.