Orthodox Onderwijs

ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT
HEILIGE APOSTEL PAULUS
Sophie Van Akenstraat 56 B - 9000 GENT
(Oud Elisabethbegijnhof)

30 september 2017

OPENING ACADEMIEJAAR 2017-2018

Op 30 september 2017 vond de opening plaats van het nieuwe academiejaar van ons Instituut met als thema “Orthodoxe Theologie in dialoog”. De genodigde voor deze plechtigheid was zijne Eminentie Aartsbisschop Job van Telmessos. Hij is momenteel een permanent vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat bij de Wereldraad der Kerken.

De dag begon met een waterwijding en inzegening door Monseigneur in aanwezigheid van talrijke studenten, oud-studenten, leerkrachten orthodoxe godsdienst en sympathisanten van het Instituut.

In zijn voorwoord zei Vader Dominique – directeur van het Instituut - “(…) Deze zelfde God zend Zijn Logos, Zijn Woord in de wereld voor dialoog met de mensheid. Het woord zijnde het basis en gemeenschappelijk element van elke menselijke communicatie”.

De openingstoespraak, gehouden door Zijne Eminentie, had als thema “Orthodox Theology in dialogue”. Monseigneur schetste op uitgebreide wijze de geschiedenis van de Oecumenische beweging die startte door contacten met de andere kerken door grote persoonlijkheden zoals Mgr Evlogi, die sprak over “een geniale uitwisseling van giften”, Nikolai Zernov, Vader George Florovsky “de leidinggevende architect voor de oecumene” en Mgr Germanos Stranopoulos, die pleitte voor “eenheid in geloof, zonder syncretisme”. Vandaag blijven we behoedzaam voor syncretisme en pseudomorfose. Ook de weerstand op vandaag, vanuit religieuze fundamentalistische kringen in Griekenland, de Balkan en Oost-Europa, bemoeilijkt de hedendaagse oecumenische dialoog.

In de namiddag sprak Mgr Job over het ontstaan en de ontwikkeling van de tijdsgebonden liturgische diensten - de uren, de vespers, de metten – en het vastleggen van de ordo: zijnde de opeenvolging van sequenties en rituelen.

Elke toespraak was gevolgd door een reeks vragen. De antwoorden waren eveneens verhelderd en verdiepend. Het geheel was een orthodoxe theologie in een creatieve open dialoog. Onder de middag konden we allen genieten van “agapen” samengebracht door alle aanwezigen.

Op zondag werd de goddelijke liturgie voorgegaan door Monseigneur in concelebratie met Vader Dominique en Vader Paolo en Vader Diaken Barnabas in aanwezigheid van vele parochianen. Tijdens de homilie sprak Monseigneur ons toe over “heb uw vijanden lief”.

Het was een verrijkende ontmoeting zowel voor de Aartsbisschop als voor alle aanwezigen en zulk een uitwisseling is zeker voor herhaling vatbaar.